ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1
bulletประวัติโรงเรียน


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนอนุบาลเทสบาลด่านสำโรง         กิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

 

     พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและประสาทสัมผัสมือกับตา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพด้วยสีเทียน การปั้น การฉีก การตัดปะการพิมพ์ภาพด้วยสีน้ำ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกับพัฒนาการของเด็ก
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมเข้าจังหวะwww.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th