ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1
bulletประวัติโรงเรียน


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


บุคลากรทางการศึกษา

 

บุคลากรทางการศึกษา

นายไพฑูรย์  เพ็งกระจ่าง
ตำแหน่ง ภารโรง
วุฒิการศึกษา ม.ต้น

นางสาววันทนา  สมบูรณ์
ตำแหน่ง ภารโรง
วุฒิการศึกษา 

นางสาวสุกัญญา  จันทวงศรี
ตำแหน่ง  ภารโรง
วุฒิการศึกษา 
นางไพรินทร์  นาโห้
ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา 
นางสาวจารุนันท์  กำลังเดช
 ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป
 วุฒิการศึกษา 

นายพิชัย นาโห้
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา 

นางสาววรัญญา  เดชวิไล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูเจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา ปวช.

นางสาววาริน  คำฝอย
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูเจ้าหน้าที่พัสดุ
วุฒิการศึกษาปวช.

 

       
       
 

 www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th