ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉบับที่ 1
bulletประวัติโรงเรียน


youtube
facebook
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
กรมสรรพกร
เทศบาลตำบลด่านสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
วันที่ 25/07/2013   13:49:42

ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ในวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ด้วยความยินดียิ่ง 

 

คณะผู้ประเมินประกอบด้วย

๑.นางธนพร  ไชยวงศ์คต

๒.นายชด  สีภิรมย์

๓.นางประทุม  โสวภาค

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28/07/2020   16:44:43
ประกาศ เทศบาลตำบลด่านสำโรง เรื่องจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 08/10/2018   08:02:33
ประกาศเทศบาลตำบลด่านสำโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20/04/2018   12:26:07 article
ประกาศ เทศบาลตำบลด่านสำโรง เรื่องจ้างจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 06/12/2017   11:54:37
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15/03/2016   15:46:13
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 05/01/2016   16:09:43
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 07/01/2015   18:14:46
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ 07/10/2014   15:49:26
แจ้งผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น 2556 ณ เมืองทองธานี วันที่ 07/08/2013   13:44:21
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 2-4 สิงหาคม 2556 เมืองทองธานี วันที่ 10/07/2013   15:17:41
งานนิทรรศการและแข่งขันวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10/07/2013   13:20:19www.atdsr.com

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เลขที่ 2299 ม.3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.0-2757-3899 โทรสาร.0-2757-1745 

www.atdsr.com ,E-mail : atdsr@hotmail.co.th