โครงการเจ้าสัวน้อย ประจำปี 2567


 

โครงการเจ้าสัวน้อย ประจำปี 2567

 

 

 

นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประจำปี 2567 Ep 1

 

12 กรกฎาคม 2567

เชิญร่วมโครงการเจ้าสัวน้อย มีสินค้าจำหน่ายมากมาย

มาร่วมอุดหนุนได้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Ep 8 (จิตอาสา)

 

 

 

ตัดผมเด็กนักเรียนชาย ฟรี

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567

 

 

 

26 มิถุนายน 2567

โครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

 

 

 

วันไหว้ครู 20 มิถุนายน 2567

  

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ วันไหว้ครู

20 มิถุนายน 2567

 

 

  

 

โครงการเสริมสร้างแนวทางความรู้แก่ผู้ปกครอง

15 - 16 มิถุนายน 2567

 

 

 ป้ายประชาสัมพันธ์ 

โครงการเสริมสร้างแนวทางความรู้แก่ผู้ปกครอง 

15 -16 มิถุนายน 2567

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Ep 7 (จิตอาสา)

 

 

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567

 

7 มิถุนายน 2567 โครงการเจ้าสัวน้อย


 

7 มิถุนายน 2567 

โครงการเจ้าสัวน้อย 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและไอศกรีมแก่เด็กนักเรียน

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 ปีการศึกษา 2567.
10 เมษายนต์ 2567'  สงกรานต์ ด่านสำโรง ร่วมสืบสานประเพณี ประจำปี 2567